BALDŲ KATALOGAS » Biuro baldai

Darbo stalas B100

B100 - IxGxA - 800x600x735mm - kaina tik 62,60 Eur

B101 - IxGxA - 1000x600x735mm - kaina tik 71,60 Eur

B022 - IxGxA - 1200x700x735mm - kaina tik 91,68 Eur

B023 - IxGxA - 1400x700x735mm - kaina tik 101,58 Eur

B024 - IxGxA- 1600x700x735mm- kaina tik 111,48 Eur